Khảo sát sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng lưu động của người dân Thành phố Đà Nẵng
pdf

Từ khóa

Mobile rehabilitation
satisfaction
Da Nang Phục hồi chức năng lưu động
hài lòng
Đà Nẵng

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Quách, H. T., & Trần , Q. P. (2024). Khảo sát sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng lưu động của người dân Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (65), 64-68. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.9

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phục hồi chức năng là hoạt động hỗ trợ tích cực cho việc dự phòng và điều trị một số bệnh lý ở người cao tuổi, tuy nhiên tại Việt Nam các hoạt động phục hồi chức năng vẫn chỉ đang tập trung chủ yếu ở các cơ sở y tế chưa có nhiều các mô hình lưu động đến từng nhóm cộng đồng hoặc cá nhân riêng biệt. Mục tiêu: 1) Mô tả một số đặc điểm của người dân sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng lưu động của người dân tại thành phố Đà Nẵng.2) Đánh giá sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng lưu động của người dân tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện trên 120 đối tượng sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng lưu động của bệnh viện 199 trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Kết quả: Đa phần người sử dụng dịch vụ là người cao tuổi có trên 2 bệnh nền, đặc biệt là các bệnh về cơ xương khớp, tim mạch, thần kinh và nội tiết. Điểm hài lòng về chất lượng dịch vụ đạt 4,99± 0,091, trong đó điểm cao nhất thuộc về Mức độ tin cậy 4,94 ± 0,19 và thấp nhất là Phương tiện hữu hình 4,52 ± 0,19. Kết luận: Dịch vụ Phục hồi chức năng lưu động của bệnh viện 199 được đánh giá cao về mức độ hài lòng, tuy nhiên vẫn cần cải thiện thêm về yếu phương tiện hữu hình.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.9
pdf