Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023

Phiên bản

PDF

Từ khóa

Vết thương
bàn chân đái tháo đường
chữa lành
IWDGF 2023 wound
diabetic foot
healing
IWDGF 2023

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. T., Huỳnh, L. T. B., Lâm, V. H., Nguyễn, V. H., & Nguyễn, N. T. (2024). Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 13-22. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.2

Tóm tắt

Các nguyên tắc quản lý vết thương, bao gồm cắt lọc và các công nghệ mới hơn liên quan đến việc thay đổi sinh lý vết thương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa lành là vô cùng quan trọng khi cố gắng chữa lành vết thương bàn chân mãn tính liên quan đến đáo tháo đường. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh và chi phí ngày càng tăng của việc quản lý vết thương bàn chân liên quan đến đái tháo đường đòi hỏi các biện pháp can thiệp để tăng cường chữa lành vết thương phải được hỗ trợ bởi bằng chứng chất về hiệu quả và hiệu quả chi phí khi sử dụng kết hợ. Qua những hướng dẫn dựa trên bằng chứng của Nhóm chuyên trách quốc tế về bàn chân đái tháo đường thế giới (IWGDF) năm 2023 về các biện pháp can thiệp chữa lành vết thương nhằm thúc đẩy quá trình lành vết loét ở bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường, trong nội dung bài này, chúng tôi phân tích và bàn luận thêm về các công nghệ chăm sóc vết thương qua các khuyến cáo và khả năng áp dụng trên thực tế lâm sàng, đặc biệt là tại Việt Nam.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.2
PDF