Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng
PDF

Từ khóa

hyperparathyroidism
ectopic parathyroid Cường cận giáp
Phẫu thuật tuyến cận giáp

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, M. T., Trần, Q. N., & Phạm, Y. N. (2024). Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 23-31. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.71.3

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Cường cận giáp nguyên phát đặc trưng bởi tình trạng tăng tiết hormon cận giáp dẫn đến tăng nồng độ canxi máu bất thường gây tác động bất lợi lên nhiều cơ quan đích quan trọng. Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến cận giáp là phương pháp điều trị tối ưu nhất cho cường tuyến cận giáp nguyên phát.1 Hiện nay, hình ảnh học tuyến cận giáp đang ngày một phát triển, tuy nhiên tỷ lệ âm tính giả còn cao, vấn đề chẩn đoán và phẫu thuật còn gặp nhiều khó khăn khi đặt mục tiêu can thiệp với xâm lấn tối thiểu, bảo tồn các tuyến cận giáp có chức năng bình thường mà vẫn đảm bảo lấy được hết tổn thương ngay cả những tổn thương lạc chỗ. Do đó, xét nghiệm iPTH (intact PTH) trong phẫu thuật được xem là một phương pháp đáng tin cậy giúp các nhà phẫu thuật viên có những can thiệp xâm lấn tối thiểu, đảm bảo cắt đúng u cận giáp tăng tiết PTH thay cho phẫu thuật thám sát tất cả các tuyến cận giáp trước đây.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.71.3
PDF