Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh đái tháo đường ở người bệnh đái tháo đường chưa đạt mục tiêu điều trị quản lí ngoại trú tại Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương
PDF

Từ khóa

Diabetes
Elderly
Glycemic targets
Knowledge
Attitude
Practice ĐTĐ
người cao tuổi
mục tiêu điều trị ĐTĐ
kiến thức
thái độ
thực hành

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hứa, T. T., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. H. T., Nguyễn, N. T., & Vũ, T. T. H. (2024). Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh đái tháo đường ở người bệnh đái tháo đường chưa đạt mục tiêu điều trị quản lí ngoại trú tại Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (67), 7-13. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.67.1

Tóm tắt

Tổng quan: Kiến thức, thái độ về bệnh và thực hành tự chăm sóc, quản lí đái tháo đường (ĐTĐ) của người bệnh là yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu điều trị ĐTĐ. Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh ĐTĐ ở người bệnh ĐTĐ cao tuổi chưa đạt mục tiêu điều trị quản lí ngoại trú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 286 người bệnh ĐTĐ týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 02 đến tháng 07/2023. Mục tiêu HbA1c được xác định theo hướng dẫn của Hội ĐTĐ Hoa Kỳ năm 2022. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành lần lượt bằng các bộ câu hỏi: DKT2, DTSQ, SDSCA. Kết quả: Tuổi trung bình là 69,9 ± 6,6 năm; nữ giới chiếm 60,5%. Điểm trung bình kiến thức là 7,0± 2,4. Tỉ lệ người bệnh có kiến thức về bệnh ĐTĐ mức độ thấp, trung bình và cao lần lượt là 42,7%; 54,9% và 2,4%. Tỉ lệ hài lòng chung của người bệnh về ĐTĐ chiếm 62,9% trong đó trên 80% người bệnh hài lòng với phương pháp điều trị hiện tại. Tỉ lệ tuân thủ dùng thuốc thường xuyên chiếm tỉ lệ cao nhất 96,9% trong khi đó tỉ lệ thường xuyên tuân thủ chế độ ăn, tập luyện và chăm sóc bàn chân chiếm < 50%. Tỉ lệ tuân thủ thử đường máu tại nhà thấp nhất chiếm 6,3%. Kết luận: Người bệnh ĐTĐ cao tuổi có HbA1c chưa đạt mục tiêu điều trị ngoại trú ở bệnh viện Lão khoa Trung ương có kiến thức và thực hành về bệnh chưa cao mặc dù mặc dù thái độ ở mức khá.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.67.1
PDF