Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng của bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng bệnh kèm đái tháo đường tại Bệnh viện 199
pdf

Từ khóa

Diabetes
lumbar spondylosis
hospital 199 Đái tháo đường
hoái hóa cốt sống thắt lưng
lâm sàng
bệnh viện 199

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Quách, H. T., & Vũ, Đình T. (2024). Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng của bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng bệnh kèm đái tháo đường tại Bệnh viện 199. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 40-46. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.5

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thoái hoá cột sống thắt lưng là một bệnh lý mạn tính có tổn thương cơ bản là tình trạng thoái hoá sụn khớp và đĩa đệm cột sống, trong những năm gần đây, một số nghiên cứu cho thấy đái tháo đường có liên quan đến sức bền của xương cũng như sự linh hoạt của các khớp, điều này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tình trạng thoái hoá cột sống thắt lưng. Mục tiêu: 1) Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng của bệnh nhân thoái hoá CSTL có tiền sử đái tháo đường tại bệnh viện 199. 2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến hiệu quả phục hồi chức năng của bệnh nhân thoái hoá CSTL có tiền sử đái tháo đường điều trị tại bệnh viện 199. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện trên 74 bệnh nhân thoái hoá CSTL có tiền sử đái tháo đường tham gia điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an. Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 58,22 ± 9,13, trong đó nữ chiếm 59,5%. Các bệnh nhân có thời gian mắc thoái hoá cột sống trung bình là 4,86±4,03 năm và thời gian mắc đái tháo đường là 3,69±2,58. Sau điều trị điểm VAS trung bình giảm từ đau 6,73±0,98 xuống 4.54±0.92 và tầm vận động tăng từ 11,28±0,88 cm lên 12,20±0.71cm. Kết luận: nghiên cứu cho thấy việc tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc thoái hoá CSTL có tiền sử đái tháo đường giúp giảm triệu chứng đau giảm, giảm mức độ đau và tăng tầm vận động Đồng thời có sự tương quan nghịch giữa sự thay đổi tầm vận đồng với sự thay đổi mức độ đau, có sự tương quan thuận giữa tuổi, thời gian mắc thoái hoá cột sống thắt lưng và vòng eo trước khi điều trị với sự thay đổi tầm vận động có ý nghĩa thống kê.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.5
pdf