Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2022
pdf

Từ khóa

the general hospital of Hải Dương province
control blood sugar BVĐK tỉnh Hải Dương
kiểm soát đường huyết

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, V. N. (2024). Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2022. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 47-52. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.6

Tóm tắt

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: ĐTĐ đang là mối đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe toàn cầu, không phụ thuộc vào tình trạng kinh tế xã hội cũng như giới hạn quốc gia. Bệnh có nguy cơ phát triển các biến chứng, đe dọa đến cuộc sống, làm tăng nhu cầu chăm sóc y tế, giảm chất lượng cuộc sống và tạo áp lực lớn cho gia đình. Tại Việt Nam, bệnh Đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Bộ y tế Việt Nam đã liên tục cập nhật và đưa ra các khuyến cáo hướng dẫn chẩn đoán điều trị, kiểm soát đường huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, hàng năm điều trị cho khoảng 3.000 nhận nhân Đái tháo đường, đa số là những bệnh nhân bị bệnh nhiều năm, với nhiều biến chứng và bệnh lý kèm theo. Việc kiểm soát đường huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào đánh giá được thực trạng này. Chính vì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân Đái tháo đường điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2020”. Nhằm 2 mục tiêu: 1- Nhận xét đặc điểm LS, CLS BN ĐTĐ điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội tiết Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2022. 2- Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: BN ĐTĐ được khám theo dõi điều trị tại phòng khám Nội tiết BVĐK tỉnh Hải Dương năm 2022 bằng phương pháp mô tả cắt ngang tiến cứu. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn không hoàn lại. Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho việc ước tính một tỷ lệ trong quần thể: n = Z2pq/e2. Kết quả - Bàn luận: qua Nghiên cứu 242 BN ĐTĐ, chúng tôi thu được kết quả như sau: tuổi TB là 70 ± 10, tuổi thấp nhất là 25, cao nhất là 92, nam 141 (58.3%) và nữ 101 (41.7%). Nhóm tuổi < 40: 2,9%, 40-50: 8,7%, 50-60: 32,6%, ≥ 60: 55,8%. 6,2% BN phát hiện lần đầu, 16,9% mới phát hiện < 5 năm, 24,0% phát hiện 5-10 năm và 52,9% phát hiện ≥ 10 năm. Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch: 40,1% kiểm soát được đường huyết đói, 30,5% kiểm soát được Hba1c, 60,3% kiểm soát được HA, 45,9% kiểm soát được BMI, 31,3% kiểm soát được vòng bụng (nam 53,9%, nữ 23,8%), 71,9% kiểm soát được cholesterol, 38,0% kiểm soát được triglycerid, 39,7% kiểm soát được LDL, 42,6% kiểm soát được HDL (nam 44%, nữ 23,8%). Kết luận: BN mắc ĐTĐ đa số ở người trưởng thành và lớn tuổi, bệnh mạn tính kéo dài nhiều năm. Kiểm soát đường huyết, HbA1c và các yếu tố nguy cơ tim mạch đạt mục tiêu tỷ lệ chưa cao.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.6
pdf