Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tuyến giáp bán cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
pdf

Từ khóa

viêm tuyến giáp bán cấp
tái phát
suy giáp
siêu âm tuyến giáp Subacute thyroiditis
recurrence
hypothyroidism
thyroid ultrasound

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L., Nguyễn, T. T. M., Phạm , T. T. L., Cam, T. T. L., Khổng, H. T., & Lý, T. M. (2024). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tuyến giáp bán cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 62-71. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.8

Tóm tắt

Mục tiêu: 1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân viêm tuyến giáp bán cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 2. Đánh giá kết quả điều trị của thuốc kháng viêm và số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến hành trên 41 bệnh nhân viêm tuyến giáp bán cấp được điều trị 1 đợt và theo dõi đến 30 ngày sau khi kết thúc điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 6/2019 - 6/2023. Kết quả: 82,9% bệnh nhân là nữ, tuổi trung bình 44,1 ± 12,4. Các triệu chứng: đau vùng tuyến giáp, vùng giảm âm trên siêu âm tuyến giáp, FT4 tăng, TSH giảm gặp ở tất cả bệnh nhân, CRP và tốc độ máu lắng (ESR) tăng gặp ở 97,6% bệnh nhân. Bệnh nhân có sốt là 43,9%, có sưng vùng tuyến giáp là 51,2%, có thể tích tuyến giáp lớn là 87,8%. 13 bệnh nhân có đau nhẹ được dùng thuốc kháng viêm không steroid (celecoxib 400 mg/24h), 28 bệnh nhân đau nặng và có vùng tuyến giáp sưng được dùng methylprednisolon liều khởi đầu 16 mg/24h. Nhóm bệnh nhân dùng methylprednisolon đạt được giảm đau nhanh hơn nhóm bệnh nhân dùng celecoxib. 65,9% bệnh nhân lui bệnh, tỷ lệ tái phát là 19,5% và suy giáp là 14,6%. Tái phát gặp nhiều hơn ở những bệnh nhân có FT4, T3, ESR thấp hơn và TSH cao hơn. Nhóm bệnh nhân được điều trị bằng methylprednisolon có tỷ lệ tái phát cao hơn nhóm bệnh nhân được điều trị bằng celecoxib. Kết luận: Bệnh nhân viêm tuyến giáp bán cấp gặp nhiều ở nữ, độ tuổi trung niên. Đau vùng tuyến giáp, vùng giảm âm trên hình ảnh siêu âm tuyến giáp, ESR, CRP tăng, FT4 tăng, TSH giảm là những triệu chứng thường gặp. Tỷ lệ lui bệnh, tái phát và suy giáp sau 1 đợt điều trị theo dõi đến 30 ngày lần lượt là 65,9%, 19,5% và 14,6%. Nguy cơ tái phát cao hơn ở những bệnh nhân có dấu ấn viêm và nhiễm độc giáp nhẹ. Bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng viêm steroid giảm triệu chứng nhanh hơn nhưng tỷ lệ tái phát cao hơn bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng viêm không steroid.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.8
pdf