Quay trở lại chi tiết bài báo Nguy cơ té ngã và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2023
Tải xuống