Nghiên cứu tình trạng thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và mối liên quan giữa thiếu vitamin D với chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo phì và tăng huyết áp
pdf

Từ khóa

thiếu vitamin D
thừa cân béo phì
tăng huyết áp
chế độ hoạt động thể lực vitamin D deficiency
overweight and obesity status
hypertension
physical activity

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, H. T. T., Hoàng, B. B., Trần, T. N., & Phan, T. T. D. (2024). Nghiên cứu tình trạng thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và mối liên quan giữa thiếu vitamin D với chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo phì và tăng huyết áp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 98-105. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.13

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy thiếu vitamin D một tình trạng phổ biến ở bệnh nhân đái tháo đường, tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cao nhưng khác biệt giữa các vùng địa lý khác nhau, mục đích của nghiên cứu này nhằm làm rõ tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường và mối liên quan giữa thiếu vitamin D với thừa cân béo phì, chế độ hoạt động thể lực và bệnh lý tăng huyết áp tại 2 bệnh viện lớn ở miền Trung Việt Nam. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 103 bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 đang khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học y dược Huế, bệnh nhân tham gia nghiên cứu được đo vòng bụng, chiều cao, cân nặng, huyết áp, lấy máu tĩnh mạch đói, làm xét nghiệm 25 OH vitamin D. Kết quả: Tỷ lệ thiếu vitamin D là 52,4%, nồng độ 25 OH vitamin D (ng/ml) ở bệnh nhân thừa cân béo phì là 29.23±8.03, trên bệnh nhân không thừa cân béo phì là 32,75±8,88 (p=0.038); ở bệnh nhân béo bụng là 29,60±8,16, bệnh nhân không béo bụng là 33,94±8.90 (p=0,022), ở bệnh nhân có hoạt động thể lực là 31,11±1,07, bệnh nhân không hoạt động thể lực là 26,68±6,89 (p=0,005); tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân béo bụng là 61,8%, bệnh nhân không béo bụng là 25,9% (p=0,002), ở bệnh nhân có hoạt động thể lực là 44,2%, bệnh nhân không hoạt động thể lực là 76.9% (p=0,006). Kết luận: Tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 là 52,4%, thiếu vitamin D liên quan với tình trạng thừa cân béo phì, béo bụng và ít hoạt động thể dục ở bệnh nhân đái tháo đường.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.13
pdf