Báo cáo ca lâm sàng: điện châm điều trị liệt dây thanh hai bên sau phẫu thuật tuyến giáp
PDF

Từ khóa

electro-acupuncture.
vocal cord paralysis,
thyroid surgery, Liệt dây thanh, phẫu thuật tuyến giáp
điện châm,

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. T., Lê, T. P., Bùi, C. T., Tô, T. V. G., Phạm, . K. Q., & Trần, T. T. (2024). Báo cáo ca lâm sàng: điện châm điều trị liệt dây thanh hai bên sau phẫu thuật tuyến giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (69), 61-66. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.69.10

Tóm tắt

Liệt dây thanh sau phẫu thuật tuyến giáp gây ảnh hưởng nhiều tới khả năng giao tiếp và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điện châm là phương pháp tiềm năng giúp cải thiện tình trạng này. Mục tiêu: Bước đầu đánh giá tác dụng của điện châm điều trị liệt dây thanh do tổn thương thần kinh thanh quản quặt ngược sau phẫu thuật tuyến giáp. Phương pháp: Báo cáo một ca bệnh liệt dây thanh hai bên sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp do ung thư không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường bằng phương pháp điện châm. Đánh giá hiệu quả điều trị dựa vào sự thay đổi điểm VHI-10 (Voice Handicap Index – 10), đánh giá các triệu chứng lâm sàng của bác sĩ điều trị và dây thanh qua nội soi thanh quản. Kết quả: Điểm VHI-10 đã giảm từ 36 xuống 7, mức độ rối loạn từ mức nặng trở về bình thường, dây thanh bên phải liệt hoàn toàn trở lại hoạt động bình thường sau 21 ngày điều trị. Kết luận: Điện châm có thể có hiệu quả phục hồi tình trạng liệt dây thanh sau phẫu thuật tuyến giáp.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.69.10
PDF