Ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa báo cáo ca bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
PDF

Từ khóa

Carcinoma thyroid;
poorly differentiated. ung thư biểu mô tuyến giáp;
kém biệt hóa.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, V. L., & La, T. L. (2024). Ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa báo cáo ca bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (69), 67-71. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.69.11

Tóm tắt

Ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa (PDTC) là một loại ung thư tuyến giáp hiếm gặp, tỷ lệ mắc giao động từ 0.3% đến 6.7% ung thư tuyến giáp nói chung, thường xuất hiện ở người lớn tuổi ưu thế nam giới, tiến triển tại chỗ và di căn xa. Trên mô bệnh học, u loại này có hình ảnh vi thể được coi là trung gian giữa ung thư tuyến giáp biệt hóa và ung thư tuyến giáp bất thục sản. Báo cáo ca bệnh: Chúng tôi báo cáo một trường hợp xuất hiện khối vùng cổ phải được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch  tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa, có di căn hạch. 

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.69.11
PDF