Liệu pháp kháng sinh trong nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường
PDF

Từ khóa

Antibiotic therapy
infectious diabetic foot Liệu pháp kháng sinh
nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H. (2021). Liệu pháp kháng sinh trong nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 21-26. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/152

Tóm tắt

Điều trị nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường (ĐTĐ) vẫn còn là thách thức của y khoa. Chậm can thiệp, điều trị không phù hợp dễ dẫn đến viêm xương bên dưới, hoặc nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng. Bài viết cập nhật những điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng kháng sinh - một trong những giải pháp mang tính quyết định thành công cho điều trị biến chứng này ở người ĐTĐ- bao gồm kỹ thuật lấy mẫu, chọn kháng sinh theo chứng cứ, thời gian dùng kháng sinh và điều trị bảo tồn viêm xương tủy mạn.

PDF