Biến chứng mạn tính ở đái tháo đường type 1
PDF

Từ khóa

type 1 diabetic
Chronic complications đái tháo đường type 1
biến chứng mạn tính

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Chu, T. H., & Nguyễn, K. L. (2021). Biến chứng mạn tính ở đái tháo đường type 1. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 41-46. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/156

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện trên 96 bệnh nhân đái tháo đường typ1 điều trị ngoại trú tại BVĐK tỉnh Bắc iang từ tháng 1/2013 đến tháng7/2013. Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ biến chứng mạn tính và tìm hiểu mối liên quan giữa biến chứng với mức độ kiểm soát glucose huyết.Phương pháp nghiên cứu:mô tả cắt ngang, đối tượng nghiên cứu được khám phát hiện các biến chứng mạn tính và lấy máu lúc đói để định lượng glucose, HbA1c, insulin, c- peptid, lipid... Kết quả nghiên cứu: tuổi mắc bệnh trung bình của nhóm nghiên cứu là 31,3 ±  8,3.   Số  bệnh   nhân   có  biến   chứng chiếm 67,7%, biến chứng mắt là 61,5%, thận 31,2%, thần kinh 3 ,5%, tim mạch 5,2%. Phần lớn các biến chứng phát hiện được sau 5 năm bị bệnh. Sự kiểm soát glucose máu lúc đói, HbA1c, cholesterol TP, triglycerid ở mức kém chiếm tỷ lệ cao. Ở nhóm có biến chứng mạn tính, sự  kiểm soát glucose huyết kém hơn so với nhóm chưa có biến chứng. Kết luận:sự kiểm soát glucose máu không tốt trong thời gian dài dẫn đến tỷ lệ biến chứng mạn tính cao ở bệnh nhân đái tháo đường typ1.

PDF