Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu sau ăn hai giờ của thuốc Glucobay thông qua chỉ số HbA1c ở bệnh nhân ĐTĐ typ2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Tải xuống