Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai.
PDF

Từ khóa

pituitary tumor
the rotating gamma knife
the Nuclear Medicine and the Oncology Center
Bach Mai Hospital u tuyến yên
dao Gamma quay
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu
Bệnh viện Bạch Mai

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. P., Mai, T. K., Đoàn, V. Đệ, Lê, C. Đại, Trần, Q. H., & Trần, T. Đoàn. (2021). Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 69-75. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/161

Tóm tắt

Xạ phẫu bằng dao gamma quay là một trong các phương pháp điều trị của u tuyến yên. Mục đích: Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại trung tâm học hạt nhân và Ung bướu bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu và tiến cứu, 42 bệnh nhân ≥ 1 tuổi chẩn đoán u tuyến yên có kích thước < 5cm trên phim MRI được xạ phẫu bằng dao gamma quay. Kết quả: Tỉ lệ nam/nữ = 1/2. Tuổi từ 18 -79, trung bình 46,9 tuổi. Các triệu chứng lâm sàng giảm sau khi được xạ phẫu, tỷ lệ trước và sau xạ phẫu: đau đầu (52,3% so với 11,9%), tiết  sữa (23, % so với 9,5%), rối loạn kinh nguyệt (23, % so với 11,9%), suy giảm tình dục (11,9% so với 4,7%). Nồng độ hormone cải thiện tốt sau điều trị. Kích thước khối u cũng giảm sau điều trị. Trong suốt thời gian nghiên cứu không gặp trường hợp nào có biến chứng nặng hay tử vong. Kết luận: Xạ phẫu bằng dao gamma quay là phương pháp điều trị u tuyến yên hiệu quả và an toàn.

PDF