Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai.
Tải xuống