Phân tích thiết kế nghiên cứu DECLARE-TIMI 58: Nghiên cứu tác dụng trên biến cố tim mạch của Dapagliflozin
pdf

Từ khóa

nghiên cứu Declare - Timi 58
biến cố tim mạch
Dapagliflozin

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bay, N. Q. (2023). Phân tích thiết kế nghiên cứu DECLARE-TIMI 58: Nghiên cứu tác dụng trên biến cố tim mạch của Dapagliflozin. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 39-47. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/175

Tóm tắt

SGLT2i là một nhóm thuốc mới trong điều trị đái tháo đường típ 2 bằng cách tăng thải đường qua nước tiểu thông qua ức chế quá trình tái hấp thu đường tại thận. Bên cạnh việc giúp kiểm soát đường huyết còn có tác dụng lợi niệu thẩm thấu do tăng thải glucose, giảm cân và hạ huyế táp. Các nghiên cứu với các SGLT2i cho thấy tác dụng làm giảm biến cố tim mạch, bao gồm tử vong timmạch, nhập viện do suy tim và các biến cố thiếu máu cơ tim trên bệnh nhân mắc bệnh tim mạch do xơ vữa. DECLARE-TIMI 58 là một nghiên cứu lâm sàng pha 3b, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược, nhằm mục đích đánh giá tính an toàn tim mạch và hiệu quả của dapagliflozin trên 17.160 bệnh nhân mắc ĐTĐ típ 2 và có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa (n=6.971) hoặc có đa yếu tố nguy cơ tim mạch (n=10.189). Nghiên cứu DECLARETIMI 58 nhằm kiểm chứng giả thuyết dapagliflozin an toàn và có thể làm giảm nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch. Đây là nghiên cứu lớn nhất để trả lời câu hỏi này với việc điều trị một thuốc SGLT2i trên cả hai đối tượng bệnh nhân đái tháo đường có và không có tiền sử bệnh tim mạch với đa yếu tố nguy cơ. Bối cảnh: Dapagliflozin là một thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển Natri-Glucose 2 (SGLT2i) có tác dụng làm giảm đường máu trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 (ĐTĐ típ 2) bằng cách tăng thải đường qua nước tiểu thông qua ức chế quá trình tái hấp thu đường tại thận. Bên cạnh việc giúp kiểm soát đường huyết của bệnh nhân, điều trị với dapagliflozin còn có tác dụng lợi niệu thẩm thấu do tăng thải glucose, giảm cân và hạ huyết áp. Các nghiên cứu với các SGLT2i khác đã cho thấy tác dụng làm giảm biến cốtim mạch, bao gồm tử vong tim mạch và nhập viện do suy tim và các biến cố thiếu máu cơ tim trên bệnh nhân mắc bệnh tim mạch do xơ vữa. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu: DECLARE-TIMI 58 là một nghiên cứu lâm sàng pha 3b, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược, nhằm mục đích đánh giá tính an toàn tim mạch và hiệu quả của dapagliflozin trên 17.160 bệnh nhân mắc ĐTĐ típ 2 và có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa (n=6.971) hoặc có đa yếu tố nguy cơ tim mạch (n=10.189). Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 vào nhóm dapagliflozin 10mg hoặc giả dược. Tiêu chí chính đánh giá an toàn là thời gian xuất hiện biến cố gộp đầu tiên bao gồm tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim (NMCT), hoặc đột quỵ (biến cố tim mạch chính – MACE). Đồng tiêu chí chính về hiệu quả là tiêu chí gộp (1) bao gồm tử vong tim mạch, NMCT, hoặc đột quỵ và tiêu chí gộp (2) bao gồm tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim. DECLARE là nghiên cứu dựa trên số lượng biến cố, sẽ chỉ kết thúc khi có ít nhất 1390 đối tượng nghiên cứu xuất hiện biến cố MACE, cung cấp độ mạnh > 99% để kiểm chứng tiêu chí chính về tính an toàn tim mạch của dapagliflozin, thông qua
việc phủ định giả thuyết đảo (với cận trên của độ tin cậy > 1.3 cho tiêu chí chính MACE), và độ mạnh 85% để có thể phát hiện giảm 15% nguy cơ tương đối xảy ra biến cố MACE
và dự kiến độ mạnh 87% để phát hiện giảm 20% biến cố gộp tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim đối với chỉ số alpha một bên là 0,0231. Kết luận: Nghiên cứu DECLARETIMI 58 nhằm kiểm chứng giả thuyết dapagliflozin an toàn (không làm tăng) và có thể làm giảm nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch chính. DECLARE-TIMI 58 là nghiên cứu lớn nhất để trả lời câu hỏi này với việc điều trị một thuốc SGLT2i trên cả hai đối đượng bệnh nhân đái tháo đường có và không có tiền sử bệnh tim mạch với đa yếu tố nguy cơ.

pdf