Tăng huyết áp, rối loạn glucose máu, rối loạn lipid máu ở nam giới thừa cân, béo phì đến khám tại bệnh viện Bạch Mai năm 2016 – 2017
pdf

Từ khóa

overweight
obesity
prediabetes,
hypertension
dyslipidemia thừa cân
béo phì
tiền đái tháo đường
tăng huyết áp
rối loạn lipid máu

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thu, V. T. H., Van, N. K. D., & Thu, N. N. (2023). Tăng huyết áp, rối loạn glucose máu, rối loạn lipid máu ở nam giới thừa cân, béo phì đến khám tại bệnh viện Bạch Mai năm 2016 – 2017. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 97-107. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/182

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thừa cân béo phì ngày càng tăng, là nguyên nhân gây một số bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp. Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng tăng huyết áp, rối loạn glucose máu, lipid máu và tình trạng rối loạn dung nạp glucose và một số yếu tố liên quan trên đối tượng thừa cân, béo phì đến khám tại khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 106 người nam, thừa cân, béo phì đến khám tại khoa Nội tiết bệnh viện Bạch mai, các đối tượng được cân đo nhân trắc, đo HA, mỡ máu, đường máu, nghiệm pháp dung nạp đường huyết. Kết quả: Tuổi trung bình là 39,2 ± 12,8 tuổi, tỷ lệ độ tuổi 20-29 chiếm 45,5%. BMI trung bình 26,4 ± 2,6, trong đó thừa cân chiếm 36,8% và tiền béo phì chiếm 54,7% và béo phì là 9,5%. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp là 31,2%, đái tháo đường (31,1%) và tiền đái tháo đường (36,8%), rối loạn lipid máu (67,0%). Khi đã thừa cân béo phì nguy cơ mắc tiền đái tháo đường tăng, tăng nguy cơ nếu có tiền sử gia đình bị đái tháo đường. Người thừa cân, béo phì có đái tháo đường bị tăng nguy cơ mắc rối loạn lipid và tăng huyết áp. Kết luận: Tình trạng tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và tiền đái tháo đường, rối loạn lipid máu phổ biến ở người
thừa cân béo phì.

pdf