Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018
PDF

Từ khóa

ĐTĐ típ 2
CLCS
bộ câu hỏi đánh giá CLCS SF-36 Health-related quality of life (HRQOL)
diabetes type 2
SF-36

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L., Dương, B. L., & Lê, Ánh N. (2021). Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 19-25. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.3

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường típ 2 bằng bộ công cụ chuyên biệt. Mục tiêu: Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2, sử dụng bộ câu hỏi SF- 36. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, có phân tích trên các bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị tại bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ từ 05/2018 đến 10/2018, sử dụng bộ câu hỏi SF- 36 gồm 8 lĩnh vực sức khỏe (hoạt động chức năng, giới hạn chức năng, cảm nhận đau đớn và sức khỏe tổng quát, cảm nhận sức sống, hoạt động xã hội, giới hạn tâm lý và tinh thần tổng quát). Kết quả: Điểm số chất lượng cuộc sống của 8 lĩnh vực sức khỏe SF-36 ở bệnh nhân đái tháo đường từ 36.9 – 73.5 điểm. Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe thể chất bao gồm hoạt động chức năng, giới hạn chức năng,cảm nhận đau đớn và sức khỏe tổng quát lần lượt là 59.7; 48.8; 36.9; 65.3. Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe tinh thần bao gồm cảm nhận sức sống, hoạt động xã hội, giới hạn tâm lý và tinh thần tổng quát lần lượt là 56.7; 67.9; 45.6; 73.5.Các yếu tố có liên quan với CLCS của người bệnh đái tháo đường trong phân tích đa biến là tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, bảo hiểm y tế,  bệnh mạch vành, đột quỵ,biến chứng bàn chân. Kết luận: Điểm số CLCS của người bệnh đái tháo đường đều thấp ở tất cả lĩnh vực sức khỏe. Do đó, cần quan tâm các yếu tố ảnh hưởng đến CLCS khi điều trị người bệnh đái tháo đường.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.3
PDF