Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát thực trạng lựa chọn phác đồ hạ glucose máu ở các bệnh nhân DTD típ 2 mới phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
Tải xuống