Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú
PDF

Từ khóa

Type 2 diabetes
ESC - EASD 2019
cardiovascular risk stratification
cardiovascular disease
target organ damage Đái tháo đường típ 2
ESC – EASD 2019
yếu tố nguy cơ tim mạch
phân tầng nguy cơ tim mạch
bệnh tim mạch
tổn thương cơ quan đích

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Huỳnh, L. T. B., Nguyễn, S. H., Lê, V. T., Đinh, V. H., Hoàng, Q. H., Bùi, T. T., Hoàng, T. T. . . . . ., & Tà, Y. Đông. (2021). Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 51-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.7

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Cư Jut, Đắk Nông năm 2020 theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC-EASD 2019. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả với phương pháp lấy mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu để đánh giá một số yếu tố nguy cơ tim mạch  ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Cư Jut, Đắk Nông năm 2020 theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC-EASD 2019. Mỗi bệnh nhân trong nghiên cứu được hỏi bệnh và thăm khám nội dung của bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn, được chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả: Đặc điểm mục tiêu kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường theo hướng dẫn của ESC – EASD 2019: tỷ lệ BMI trên 23 kg/m2 là 35,3%, tỷ lệ tăng vòng bụng là 76,05%;tỷ lệ không kiểm soát được huyết áp là 47,3%,Cholesterol toàn phần là 49,3%, Tryglicerid là 50,7%, HDL-C là 34,7%, non HDL-C là54,6% và LDL-C là 82,7%.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.7
PDF