Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em
PDF

Từ khóa

goitre
hyperthyrodism Bướu giáp
cường giáp

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. T. Y., & Nguyễn, T. K. O. . (2021). Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 94-99. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.13

Tóm tắt

Bướu giáp cường giáp ngày càng hay gặp ở trẻ em. Bệnh Basedow là nguyên nhân hay gặp nhất. Bướu giáp cường giáp có liên quan đến sử dụng muối Iod ngày càng được ghi nhận. Đề tài tìm hiêu các đặc điểm và nguyên nhân bướu giáp cường giáp ở trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu có 41 bệnh nhi được tiến hành từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2020 tại khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả: Nguyên nhân của bướu giáp cường giáp Basedow chiếm tỷ lệ 67,4%  Bướu giáp cường giáp 32,6%. Có 81,4% bệnh nhân sử dụng sai muối Iode.  Bướu giáp lớn độ II hay gặp nhất 51,1%.  Lồi mắt chỉ gặp ở nhóm Basedow với tỷ lệ 48,3%. Các triệu chứng lâm sàng hay gặp là run tay (46,5%), mạch nhanh (44,1%). Siêu âm tuyến giáp có tăng sinh mạch hay gặp ở nhóm Basedow. Nồng độ TSH nhóm Basedow thấp hơn, nồng độ FT4 cao hơn nhóm bướu cường giáp p < 0,05. Kết luận và kiến nghị: Sử dụng muối iod đúng cách cho cộng đồng. Những gia đình có tiền sử bệnh Basedow thì không sử dụng muối iod. Xét nghiệm kháng thể Anti-TPO cho tất cả bệnh nhân bướu giáp cường giáp.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.13
PDF