Khảo sát tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2

Từ khóa

type 2 diabetes
Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2
Rối loạn chức năng tâm trương thất trái

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., & Phạm, T. T. (2021). Khảo sát tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 43-48. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.6

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn chức năng tâm trương thất trái (LVDD) xuất hiện sớm ở những bệnh nhân đái tháo đường típ 2 không triệu chứng và thường bị chẩn đoán nhầm trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ  của rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và các đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 118 bệnh nhân đái tháo đường típ 2, tuổi 40- 70 (54,9 ± 9,2), thời gian trung bình đái tháo đường 9,1 ± 5,4 năm, không có dấu hiệu và triệu chứng của suy tim, không có tiền sử chẩn đoán suy tim. Chúng tôi siêu âm tim để chẩn đoán và phân loại rối loạn chức năng tâm trương thất trái theo tiêu chuẩn năm 2016 của Hội Siêu âm Hoa Kỳ. Kết quả: Chúng tôi ghi nhận 61 BN có rối loạn chức năng tâm trương thất trái (51,7%), giai đoạn I: 41%, giai đoạn II: 45,9%, giai đoạn III: 13,1%. Tỷ lệ nam / nữ = 0,473 (CI 95%; 0,226-0,990), p <0,05. Tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương thất trái gia tăng theo tuổi: Nhóm 40- 49: 41,4%, nhóm 50- 59: 53,2%, nhóm 60- 70: 57,1%. Bệnh nhân có thời gian mắc bệnh ĐTĐ > 10 năm có nguy cơ bị rối loạn chức năng tâm trương thất trái cao hơn so với nhóm mắc bệnh < 5 năm (67,5% so với 38,7%, p <0,05). Huyết áp tâm thu, BMI, HbA1C có vẻ cao hơn ở nhóm rối loạn chức năng tâm trương thất trái (p> 0,05). Kết luận: Rối loạn chức năng tâm trương thất trái xuất hiện sớm và thường xuyên ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2. Tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương thất trái liên quan đến giới tính, tuổi, thời gian phát hiện đái tháo đường, BMI, HA tâm thu, HbA1C, ... Chúng ta nên siêu âm tim để phát hiện rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân lớn tuổi, đái tháo đường lâu năm, kiểm soát kém, đặc biệt là nữ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.6