Các kháng thể kháng tiểu đảo tụy ở trẻ em đái tháo đường mới được chẩn đoán
PDF

Từ khóa

autoantibodies in diabetes
diabetes mellitus in children Tự kháng thể trong đái tháo đường
Đái tháo đường ở trẻ em

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Cấn, T. B. N., & Vũ, C. D. (2021). Các kháng thể kháng tiểu đảo tụy ở trẻ em đái tháo đường mới được chẩn đoán. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 102-108. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.14

Tóm tắt

Bệnh ĐTĐ typ 1 là kết quả của quá trình tự miễn qua trung gian tế bào của tế bào beta tiểu đảo tụy. Có nhiều tự kháng thể xuất hiện ở người đái tháo đường typ 1. Trong đó có 4 tự kháng thể chính có giá trị trên lâm sàng và nghiên cứu là ICA, GADA, IA-2A và IAA. Tuy nhiên do IAA là khó đo chính xác và có thể tái tạo, đặc biệt khi sử dụng insulin ngoại sinh, việc định lượng IAA không còn hiệu lực. Do đó người ta sử dụng ZnT8. Mục tiêu: đánh giá sự thay đổi các kháng thể ICA, GADA, IA-2A và ZnT8 ở bệnh nhân đái tháo đường mới được chẩn đoán. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu một loạt ca bệnh trên 34 bệnh nhân đái tháo đường mới được chẩn đoán. Kết quả: 34 bệnh nhân đái đường, 20 nữ, 14 nam, tuổi chẩn đoán 6,2 ±4,2 tuổi (3 ngày – 14 tuổi). 9/34 bệnh nhân có nhiễm toan xê tôn ở thời điểm chẩn đoán, 5/34 bệnh nhân có béo phì với BMI > 97th. 24 bệnh nhân ĐTĐ không kèm theo béo phì, và 5 bệnh nhân ĐTĐ xuất hiện trước 6 tháng tuổi – ĐTĐ sơ sinh. 5/5 bệnh nhân ĐTĐ có béo phìvà 5/5 bệnh nhân ĐTĐ sơ sinh âm tính với cả 4 loại kháng thể. Trong số 24 bệnh nhân còn lại, tỷ lệ dương tính với ít nhất 2 loại kháng thể là 17/24 ,7/24 dương tính mạnh với cả 4 kháng thể, 3/24 dương tính 3 kháng thể, 7/24 dương tính với 2 kháng thể,  7/24 âm tính với cả 4 kháng thể. Kết luận: Phát hiện các tự kháng thể tiểu đảo tuỵ giúp chẩn đoán các thể đái đường và giúp định hướng kế hoạch điều trị cũng như kiểm soát đái đường.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.14
PDF