Tình hình bệnh lý võng mạc đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Tiền Giang năm 2020
PDF

Từ khóa

diabetic retinopathy
diabetes đái tháo đường
bệnh lý võng mạc đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. K. M., Võ, L. N. T., Võ, V. T., & Tạ, V. T. (2021). Tình hình bệnh lý võng mạc đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Tiền Giang năm 2020. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), 117-122. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.11

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tinh hình bệnh lý võng mạc ĐTĐ và các yếu tố liên quan tại tỉnh Tiền Giang năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài này được thực hiện trên 100 bệnh nhân đái tháo đường theo phương pháp cắt ngang mô tả. Kết quả: Trong100 ca nghiên cứu bệnh lý võng mạc ĐTĐ, tỉ lệ nữ chiếm 66%, nam 34%, giai đoạn tiền tăng sinh 89%, giai đoạn tăng sinh 11%, tuổi nhỏ nhất là 32 tuổi (1%), cao nhất là 89 tuổi (2%), tuổi < 5 năm tỉ lệ bệnh lý VMĐTĐ chiếm cao hơn >5 năm, và >10 năm, <5 năm (52%); từ 5 – 10 năm (30%); > 10 năm là 18%.Tỷ lệ thành công điều trị từ tuyến trên: lazer quang đông thị lực cải thiện 100%, tiêm nội nhãn thành công 90%, phẫu thuật cắt dịch kính có 01 ca nhưng không cải thiện được thị lực bệnh nhân, chỉ bảo tồn được thị lực; giảm áp lực cho bệnh nhân, không đau nhức. Kết luận: Bệnh lý võng mạc đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù vinh viễn cho bệnh nhân ĐTĐ vì thế phải tầm sóat sớm và điều trị kịp thời để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh ĐTĐ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.11
PDF