Khảo sát tình hình kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh
PDF

Từ khóa

Đái tháo đường típ 2
yếu tố liên quan
kiểm soát glucose máu type 2 diabetes
related factors
glycemic control

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. N. D., Phùng, N. Q., & Trần, T. N. T. (2021). Khảo sát tình hình kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), 226-231. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.25

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình hình kiểm soát người bệnh ĐTĐ típ 2 và các mối liên quan. Phương pháp nghiên cứu: 200 bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ típ 2 theo ADA 2018 khám tại phòng khám nội tiết Bệnh viện đa khoa Sài Gòn từ 4/2020 đến 9/2020. Kết quả: HbA1c trung bình (± độ lệch chuẩn) 7,8 ± 1,82%, tỉ lệ glucose máu không kiểm soát tốt (HbA1c ≥ 7%) là 60 % (120 /200). HbA1c > 9% chiếm tỉ lệ 18,5%. Kết luận: So sánh tỉ lệ kiểm soát glucose máu tốt và tỉ lệ kiểm soát glucose máu kém, tỉ lệ kiểm soát glucose máu tốt (HbA1c < 7%) ở nhóm bệnh nhân: cao tuổi (≥ 60 tuổi), thời gian chẩn đoán ĐTĐ típ 2 ngắn hơn, BMI và vòng eo thấp hơn, tỉ lệ rối loạn lipid máu thấp hơn, mức glucose đói thấp, tỉ lệ sử dụng insulin đơn thuần và thuốc viên đơn thuần cao hơn, mức albumin niệu thấp hơn.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.25
PDF