Nghiên cứu nồng độ glucose máu trước khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp insulin
PDF

Từ khóa

Bedtime glycemia
insulin therapy glucose máu trước khi ngủ
liệu pháp insulin

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. M. Đức, Nguyễn, T. T., Nguyễn, T. P. H., Hồ, T. K. Ánh, Phạm, T. M. L., Đào, T. T. H., Hoàng, T. T. T., Trịnh, D. T. H., Nguyễn, T. M. T., Trần, N. N., Võ, T. N. L., Nguyễn, T. N., Nguyễn, H. P., Mai, T. B., & Nguyễn, H. T. (2022). Nghiên cứu nồng độ glucose máu trước khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp insulin. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 57-64. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.7

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đường huyết trước khi ngủ của bệnh nhân ĐTĐ típ 2 sử dụng liệu pháp insulin. Đối tượng và phương pháp: 57 bệnh nhân ĐTĐ trong đó nam giới chiếm 70,2%; bệnh nhân trên 65 tuổi chiếm 28%, cùng thực hiện 190 lượt theo dõi đường máu của bệnh nhân. Kết quả: Nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi được sử dụng liều insulin nhanh trước ăn tối trung bình là 8,84 ± 2,56 IU;  liều  insulin chậm buổi tối là 11,90 ± 4,28 IU; liều insulin hỗn hợp buổi chiều là 8,20 ± 2,05 IU. Đường máu trước ngủ đo lúc 22 giờ trung bình ở bệnh nhân trên 65 tuổi và trung bình toàn bộ nghiên cứu lần lượt là 15,24 ± 6,43 và 16,74 ± 7,25. Nhóm có bệnh phối hợp và sa sút trí tuệ mức độ nhẹ không đạt mục tiêu điều trị. Nhóm với nhiều bệnh phối hợp, bệnh tim mạch nặng, nguy cơ hạ đường huyết cao, sa sút trí tuệ nặng có 31,3% đạt mục tiêu trong khi đó không đạt chiếm 43,7%. Về kiểm soát đường máu trước ngủ ở người trên 65 tuổi, nhóm có 16,1% bệnh nhân thuộc nhóm 3 đạt mục tiêu điều trị; 35,5% không đạt mục tiêu, đặc biệt có 12,9% trường hợp bị hạ đường huyết. Kết luận: Nhu cầu dùng insulin cho bệnh nhân đái tháo  đường típ 2 rất lớn nhằm kiểm soát đường huyết. Hạ đường huyết luôn luôn là nguy cơ cho bệnh nhân đái tháo đường trên 65 tuổi nhất là về đêm đòi hỏi theo dõi đường huyết trước khi ngủ là cần thiết.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.7
PDF