Tỷ lệ và đặc điểm béo phì ở trẻ em 6 tuổi và 7 tuổi ở Buôn Ma Thuột
PDF

Từ khóa

overweight – obesity
body mass index
body fat mass
percentage body fat
viscetal fat level Thừa cân-béo phì
chỉ số khối cơ thể
khối lượng mỡ cơ thể
tỷ lệ mỡ cơ thể
mức mỡ nội tạng

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, C. H., Phan, B. L., Nguyễn, Đăng T. D., Hoàng, Q. H., Nguyễn, S. H., & Huỳnh, L. T. B. (2022). Tỷ lệ và đặc điểm béo phì ở trẻ em 6 tuổi và 7 tuổi ở Buôn Ma Thuột. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 119-124. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.16

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tỷ lệ béo phì và đánh giá mối tương quan giữa chỉ số mỡ cơ thể và chỉ số khối cơ thể ở trẻ em 6 tuổi và 7 tuổi ở Buôn Ma Thuột. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 198 trẻ em, trong đó có 127 trẻ 6 tuổi và 71 trẻ 7 tuổi. Sử dụng tiêu chuẩn của WHO 2007 để chẩn đoán thừa cân– béo phì. Sử dụng phép kiểm chi bình phương đối với những biến định tính; phép kiểm T cho hai biến độc lập, hồi quy tuyến tính cho biến địn lượng. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ thừa cân-béo phì của mẫu nghiên cứu là 32,6%, tỷ lệ thừa cân-béo phì ở nhóm 6 tuổi là 33,1% và nhóm 7 tuổi là 31%. Tỷ lệ thừa cân-béo phì ở trẻ nam là 33,6% và nữ là 31,0%. Có sự tương quan giữa BMI và PBF ở cả hai nhóm tuổi. Ở nhóm 6 tuổi, phương trình hồi quy là BMI = 10,78 + 0,257* PBF, với hệ số tương quan R = 0,903. Ở nhóm 7 tuổi, phương trình hồi quy là BMI= 10,18 + 0,271*PBF, với hệ số tương quan R = 0,926.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.16
PDF