Đái tháo đường gia tăng nhiễm bệnh, mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19
PDF

Từ khóa

Covid-19
SARS-CoV2
đái tháo đường Covid-19
SARS-CoV2
diabetes mellitus

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. V. (2022). Đái tháo đường gia tăng nhiễm bệnh, mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (51), 37-47. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.4

Tóm tắt

Dẫn nhập: Đái tháo đường (ĐTĐ) liên quan đến gia tăng tử vong khi bệnh nhân nhiễm covid-19 nhưng mối liên quan giữa những yếu tố nguy cơ (YTNC) có thể thay đổi được bao gồm tăng glucose và béo phì với tử vong do covid-19 ở bệnh nhân (BN) ĐTĐ vẫn còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Bài báo sẽ phân tích mối liên quan giữa YTNC và tử vong do covid-19 ở BN ĐTĐ. Phương pháp: Số liệu được công bố rút ra từ các bài báo trên mạng dựa vào từ khóa: covid-19; SARS-CoV2, ĐTĐ trên y văn tính đến tháng 4 năm 2020 kể từ khi dịch khởi phát. Kết quả: Có bằng chứng cho thấy sự gia tăng tần suất mắt và độ nặng của BN ĐTĐ nhiễm covid-19. Covid-19 có tác động đối với cơ chế sinh lý bệnh của ĐTĐ. Kiểm soát glucose là quan trọng song không phải là duy nhất ở BN nhiễm covid-19. Sử dụng hình thức y tế trực tuyến trong điều trị BN ĐTĐ nhiễm covid-19 giai đoạn này là rất cần thiết, nên được áp dụng. Kết luận: Covid- 19 với ĐTĐ có kết cục xấu hơn so với đối tượng không mắc ĐTĐ. Tuổi cao và bệnh mạn tính phối hợp là YTNC dẫn đến nặng bệnh, tử vong tại Bệnh viện ở BN ĐTĐ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.4
PDF