Quay trở lại chi tiết bài báo An toàn và hiệu quả của liệu pháp tolvaptan trên bệnh nhân hạ natri máu nặng cấp đẳng tích hoặc thừa thể tích
Tải xuống