Quay trở lại chi tiết bài báo Áp dụng phân loại mô bệnh học của WHO 2017 trong chẩn đoán các u biểu mô tuyến giáp
Tải xuống