Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM VITAL ở bệnh nhân có nguy cơ cao tổn thương dây thần kinh thanh quản trong phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Tải xuống