Đánh giá biến đổi glucose máu sau sinh ở người bệnh phát hiện đái tháo đường khi mang thai tại Khoa Nội tiết Sinh sản

Từ khóa

Đái tháo đường thai kỳ
đái tháo đường mang thai
dung nạp glucse đường uống Gestational diabetes mellitus (GDM) and pregestational diabetes mellitus (PGDM)
oral glucose tolerance test (OGTT)

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. H. T., Vũ, T. H. T., & Phạm, Q. Đạt. (2022). Đánh giá biến đổi glucose máu sau sinh ở người bệnh phát hiện đái tháo đường khi mang thai tại Khoa Nội tiết Sinh sản. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 163-170. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.19

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỉ lệ rối loạn dung nạp glucose sau sinh ở 2 nhóm thai phụ đái tháo đường mang thai và đái tháo đường thai kì và một số yếu tố liên quan với tình trạng rối loạn dung nạp glucose. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang; từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2020 tại khoa Nội tiết sinh sản – Bệnh viện Nội tiết trung ương. Có 100 thai phụ được lựa chọn: trong đó 50 thai phụ đái tháo đường mang thai (ĐTĐ mang thai) và 50 thai phụ đái tháo đường thai kì (ĐTĐTK). Các ĐTNC này được khám, theo dõi và kiểm soát glucose máu bằng chế độ dinh dưỡng hay insulin. Sau sinh 6 tuần được hẹn tái khám để làm nghiệm pháp dung nạp glucose đánh giá lại chuyển hóa glucose. Kết quả cho thấy: nhóm đái tháo đường mang thai có 80% các ĐTNC còn tồn tại rối loạn dung nạp glucose ở các mức độ (rối loạn glucose lúc đói 6%; suy giảm dung nạp glucose 30%; đái tháo đường 44%); nhóm đái tháo đường thai kì có 50% ĐTNC còn tồn tại rối loạn dung nạp glucose ở các mức độ (2% rối loạn glucose lúc đói, 34% suy giảm dung nạp glucose; 14% đái tháo đường); sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,002). Tình trạng rối loạn dung nạp glucose sau sinh có liên quan với tăng glucose máu lúc đói ≥ 5,6 mmol/l khi mang thai (OR=6,06; p=0,015) và dùng insulin khi mang thai (OR=2,03; p=0,0001). Kết luận: Nhóm ĐTĐ mang thai có tỉ lệ rối loạn dung nạp glucose sau sinh cao hơn nhóm ĐTĐTK; tăng glucose máu lúc đói ≥ 5,6 mmol/l và có dùng insulin khi mang thai có mối liên quan làm tăng nguy cơ rối loạn dung nạp glucose sau sinh. Do đó cần sàng lọc đái tháo đường sau sinh 6 tuần bằng nghiệm pháp dung nạp glucose cho tất cả thai phụ mắc ĐTĐ khi mang thai đặc biệt những thai phụ đạt tiêu chuẩn ĐTĐ mang thai.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.19