So sánh hiệu quả của C- MAC video Laryngoscope với soi thanh quản trực tiếp Macintosh trong gây mê đặt ống nội khí quản khó để mổ tuyến giáp
PDF

Từ khóa

Video C-MAC Laryngoscopy (VL)
anesthesia intubation
thyroid surgery nội soi thanh quản hỗ trợ video
gây mê đặt nội khí quản
mổ tuyến giáp

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, N. T. (2022). So sánh hiệu quả của C- MAC video Laryngoscope với soi thanh quản trực tiếp Macintosh trong gây mê đặt ống nội khí quản khó để mổ tuyến giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 72-79. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.9

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mặc dù nội soi thanh quản trực tiếp (DL- Direct Laryngoscopy) với đèn soi thanh quản Macintosh thông thường vẫn là kỹ thuật phổ biến nhất để đặt NKQ. Sự xuất hiện máy nội soi thanh quản hỗ trợ video (VL - Video C-MAC Laryngoscopy) trong thời gian gần đây đã thay đổi thực tiễn đó [1]. Máy soi thanh quản video đã được thiết kế để vượt qua một số thách thức liên quan đến đặt NKQ khó khăn. Kỹ thuật này được coi là một trong những tiến bộ chính trong thực hành gây mê trong những năm gần đây[3]. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mổ tả 267 BN được gây mê để mổ tuyến giáp và có 2 yếu tố đặt ống NKQ khó, tiến hành lần lượt so sánh 2 phương pháp DL và VL để đặt ống NKQ Kết quả: Các yếu tố thông thường tiên lượng đặt ống NKQ khó trong gây mê mổ tuyến giáp là: Phát âm khó, khàn tiếng, bệnh nhân (BN) có cảm giác khó thở.: Mallampati độ ≥ 3; test cắn môi trên độ 2 và 3; khoảng cách (K/C) hai hàm răng < 3,5cm; KC cằm móng < 4cm; K/C giáp cằm < 6cm; di động đầu cổ < 900 , DĐ hàm trên < 350; góc qua xương hàm trên và thành sau họng < 900. Hình ảnh Xquang KC xương chẩm và chỗ lồi đốt sống cổ C1 < 4mm. Bướu thòng và Ung thư tuyến giáp có thời gian đặt ống NKQ và các biến chứng trong mổ cũng như sau mổ cao hơn so với nhóm (Basedow và bướu nhân lành tính). . Kết luận Hiệu quả của VL so với DL trong đặt ống NKQ khó để mổ tuyến giáp có ưu điểm hơn là: Thời gian bộc lộ được độ cao nhất Cormarck Lehane (C/L) của VL nhanh hơn so với DL. Hình ảnh soi thanh quản C/L của VL tốt hơn DL.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.9
PDF