Mối liên quan giữa hạ đường huyết và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nhập viện cấp cứu
PDF

Từ khóa

đái tháo đường típ 2
hạ đường huyết
biến chứng cấp tính type 2 diabetes
hypoglycemia
acute complications

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. T., & Trần, V. Đồng. (2022). Mối liên quan giữa hạ đường huyết và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nhập viện cấp cứu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 201-208. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.24

Tóm tắt

Hạ đường huyết là biến chứng thường gặp do điều trị đái tháo đường típ 2, là nguyên nhân phổ biến khiến bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong, làm tăng chi phí điều trị. Có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng hạ đường huyết. Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa hạ đường huyết và một số yếu tố nguy cơ. Đối tượng nghiên cứu: 63 bệnh nhân người lớn đái tháo đường típ 2 nhập viện do hạ đường huyết tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 8/2019 đến 8/2020. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu có theo dõi dọc, phân tích, đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan. Kết quả và kết luận: Có sự khác biệt đáng kể về mức độ nặng hạ đường huyết giữa các nhóm bệnh nhân có tiền sử hạ đường huyết nhập viện (p = 0,001), dùng insulin sai cách (p = 0,003), đang dùng sulfonylurea (p = 0,001) và bệnh nền suy thận (p = 0,01). Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ nặng hạ đường huyết giữa các nhóm thời gian mắc ĐTĐ típ 2, bệnh nền suy gan và nhiễm trùng. Có sự khác biệt đáng kể về thời gian hết triệu chứng < 30 phút và ≥ 30 phút giữa các nhóm bệnh nhân có tiền sử hạ đường huyết nhập viện ( p= 0,038), dùng thuốc sai (p = 0,002), mức độ hạ đường huyết (p < 0,001) và được xử trí trước viện (p = 0,004). Không có sự khác biệt đáng kể về thời gian hết triệu chứng giữa các nhóm tuổi, giới và thời gian mắc ĐTĐ típ 2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.24
PDF