Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả của can thiệp đào tạo cho người bệnh đái tháo đường típ 2 sử dụng insulin tại Bệnh viện Nội tiết trung ương
Tải xuống