Quay trở lại chi tiết bài báo Khởi trị insulin ở người bệnh đái tháo đường típ 2: mô tả các quan điểm và xác định các rào cản trong số các bác sĩ tại Việt Nam
Tải xuống