Có gì khác biệt của bệnh đái tháo đường typ 2 ở trẻ em và vị thành niên so với người lớn

Từ khóa

Đái tháo đường typ 2, Béo phì, Kháng insulin, Trẻ em, Vị thành niên. type 2 diabetes mellitus, obesity, insulin resistance, children, adolescent

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. V. (2020). Có gì khác biệt của bệnh đái tháo đường typ 2 ở trẻ em và vị thành niên so với người lớn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 5-11. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.1

Tóm tắt

Đái tháo đường typ 2 (ĐTĐT2) là bệnh chuyển hóa đa yếu tố mạn tính, xuất hiện với nguyên nhân không đồng nhất cùng với các yếu tố nguy cơ (YTNC) từ phía xã hội và hành vi, môi trường, tính mẫn cảm của gen. Bệnh liên quan đến nhiều biến chứng nguy hiểm song nếu chẩn đoán sớm và bắt đầu điều trị ngay tại thời điểm chẩn đoán có thể dự phòng hoặc làm chậm sự xuất hiện các biến chứng về sau. Ở trẻ em và vị thành niên bệnh ĐTĐT2 đang gia tăng về số lượng liên quan đến béo phì với đặc điểm chủ yếu là kháng insulin. Bản thân người bệnh và sự giáo dục, chăm sóc của gia đình ở đối tượng trẻ tuổi mắc ĐTĐT2 là rất quan trọng chủ yếu khu trú vào việc thay đổi hành vi (ăn uống và hoạt động thể lực).
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.1