Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện
PDF

Từ khóa

Đột quỵ não, nhồi máu não, chảy máu não, đái tháo đường, tăng glucose máu phản ứng. stroke, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, diabetes mellitus, stress hyperglycemia

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. M., Phạm, Q. T., & Hoàng, T. V. (2020). Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 24-29. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.4

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não (BN ĐQN) giai đoạn cấp tính trước và sau thời gian điều trị tại bệnh viện. Đối tượng và phương pháp: 98 BN ĐQN cấp tính được điều trị bằng các biện pháp phối hợp bao gồm điều trị ĐQN và sử dụng insulin nếu có chỉ định, được đánh giá biến đổi nồng độ glucose máu trước và sau thời gian điều trị tại bệnh viện. Kết quả: Nồng độ glucose máu giảm ở tất cả các đối tượng kể cả có hay không có tăng glucose máu phản ứng, ở BN đái tháo đường (ĐTĐ) hay không có ĐTĐ trước khi đột quỵ. Nồng độ glucose máu ở đối tượng tại thời điểm tử vong cao hơn so với đối tượng không tử vong. Kết luận: Nồng độ glucose máu ở BN ĐQN sau thời gian điều trị tại bệnh viện giảm có ý nghĩa không phụ thuộc vào có hay không có tăng glucose máu phản ứng trước đó, ở cả BN ĐTĐ và không ĐTĐ.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.4
PDF