Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2
Tải xuống