Các Vitamin cần thiết như thế nào đối với bệnh nhân đái tháo đường typ 2
PDF

Từ khóa

gốc tự do
đái tháo đường typ 2
vitamin Antioxidants
type 2 diabetes mellitus
vitamin

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. V. (2020). Các Vitamin cần thiết như thế nào đối với bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 16-22. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.2

Tóm tắt

Bài tổng quan sau đây nói về mối liên quan giữa đái tháo đường typ 2 (ĐTĐT2) với từng loại vitamin nói chung cũng như vitamin tổng hợp. Nồng độ các vitamin có tác dụng chống gốc tự do như vitamin A, C và E đều giảm ở BN ĐTĐ làm gia tăng các stress oxi hóa, góp phần gây bất thường chuyển hóa glucose. Mặt khác các protein mang retinol (vitamin A) còn có tác dụng điều biến tương tự như các adipokin. Mặc dù cơ chế gây giảm nồng độ các vitamin nhóm B như thiamin (vitamin B1), vitamin B6 và biotin là hoàn toàn chưa rõ song nếu bổ sung các loại đó lại có tác dụng cải thiện kiểm soát chuyển hóa ở BN ĐTĐ. Hấp thu acid folic và vitamin B12 sẽ bị giảm đi nếu sử dụng merformin kéo dài trong khi đó đây lại là thuốc lựa chọn hàng đầu để điều trị ĐTĐ chưa có biến chứng. Chính vì vậy nồng độ hai loại này bị thiếu hụt, rất cần bổ sung thường xuyên. Vitamin D đóng vai trò như là yếu tố nguy cơ (YTNC) gây biến chứng ở BN trong đó có biến chứng tim mạch. Cũng có ý kiến cho rằng vitamin K có liên quan đến chuyển hóa glucose song cần phải có thêm bằng chứng trong nghiên cứu. Việc sử dụng vitamin tổng hợp cho hiệu quả chưa rõ rệt. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa có một chỉ định thống nhất nào về bồi phụ vitamin thiếu hụt ngoại trừ sử dụng acid folic và vitamin B12 nếu điều trị bằng metformin kéo dài.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.2
PDF