Nghiên cứu tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan đến loãng xương trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

osteoporosis
diabetes mellitus type 2 loãng xương
đái tháo đường típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bạch, T. H. D., & Nguyễn, Đình T. (2020). Nghiên cứu tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan đến loãng xương trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 66-71. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.9

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Loãng xương và đái tháo đường típ 2 là hai bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính có mối liên quan phức tạp. Đái tháo đường xuất hiện các biến chứng sẽ làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương hơn so với người bình thường. Hậu quả khi gãy xương xảy ra làm cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2 phải chịu đựng những tổn thất về thể xác tinh thần cũng như gánh nặng kinh tế. Vì vậy việc tầm soát phát hiện loãng xương trên đối tượng này là cần thiết. Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. (2) Đánh giá một số yếu tố liên quan với loãng xương ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, 70 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019 được đo mật độ xượng tại vị trí cổ xương đùi và cột sống thắt lưng bằng phương pháp DEXA. Kết quả: Tỷ lệ loãng xương chung là 45,7%, trong đó loãng xương cột sống thắt lưng 40%, cổ xương đùi 34,3%. Có mối liên quan giữa loãng xương cột sống thắt lưng và cổ xương đùi với tuổi, thời gian mắc bệnh, tình trạng mãn kinh ở nữ (p<0,05). Không có mối liên quan giữa loãng xương cột sống thắt lưng và cổ xương đùi với BMI, glucose máu đói, HbA1c, glucose niệu, suy thận (p>0.05). Trong mô hình hồi quy đa biến logistic, thời gian mắc bệnh đái tháo đường là yếu tố liên quan độc lập với tỷ lệ loãng xương cột sống thắt lưng và cổ xương đùi (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 là 45,7%. Có mối liên quan giữa loãng xương cột sống thắt lưng và cổ xương đùi với tuổi, thời gian mắc bệnh, tình trạng mãn kinh ở nữ.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.9
PDF