Khảo sát tính an toàn của forxiga (dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại việt nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực
PDF

Từ khóa

Forxiga (dapagliflozin)
type 2 diabetes Forxiga (dapagliflozin)
Đái tháo đường típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. N., Nguyễn, T. B. Đào, Ngô, N. L., Đặng, B. V., Phương, L. T., Nguyễn, C. L., Vũ, Đình H., & Nguyễn, H. A. (2023). Khảo sát tính an toàn của forxiga (dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại việt nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 42-49. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.6

Tóm tắt

Nghiên cứu quan sát, thuần tập một nhánh này được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ và tỷ suất gặp phản ứng bất lợi (ADR) liên quan đến thuốc, và các yếu tố làm tăng nguy cơ gặp ADR, trên 1001 bệnh nhân được khởi trị Forxiga (dapagliflozin) tại 08 bệnh viện ở Việt Nam. Trong 24 tuần theo dõi, tỷ lệ gặp ADR là 12,0% (95%CI [10,1-14,2]). Tỷ lệ gặp ADR nghiêm trọng rất thấp (tương ứng tỷ lệ 0,1% và tỷ suất 0,2/100 người bệnh-năm). Trong số các ADR ghi nhận được, nhiễm trùng tiết niệu có tỷ lệ mắc cao nhất (1,7%, tương ứng với tỷ suất 4,1/ 100 người bệnh-năm). Tỷ lệ người bệnh có xuất hiện biến cố bất lợi tụt đường huyết (0,6%) hoặc gặp các ADR liên quan đến chức năng thận như giảm eGFR (0,5%) hoặc giảm thanh thải creatinin (0,4%) ở mức thấp. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy người trên 75 tuổi có khả năng gặp ADR cao hơn người dưới 75 tuổi (OR = 5,38, 95% CI: 1,18 – 24,56, p = 0,030). Kết quả nghiên cứu từ dữ liệu đời thực trong thực hành lâm sàng này cho thấy Forxiga (dapagliflozin) được dung nạp tốt, không phát sinh vấn đề mới về an toàn đã được ghi nhận trong các nghiên cứu lâm sàng trước đây, phù hợp với thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc đã được phê duyệt.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.6
PDF