Nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu và các yếu tố ảnh hưởng trên bệnh nhân đái tháo đường
PDF

Từ khóa

Bệnh đái tháo đường
glucose máu đói
HbA1C
kiểm soát glucose máu diabetes mellitus
Fasting plasma glucose
HbA1C
glucose control

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. T., Đặng, T. L., & Nguyễn, V. B. (2021). Nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu và các yếu tố ảnh hưởng trên bệnh nhân đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 48-53. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.7

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa phổ biến nhất. Dự báo tới năm 2030, toàn cầu có 578 triệu người mắc ĐTĐ. Các Hiệp hội đã khuyến cáo về chiến lược điều trị theo những tiêu chí ngày càng nghiêm ngặt hơn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh. Mục tiêu nghiên cứu: 1) Đánh giá tình trạng kiểm soát glucose máu theo tiêu chí của Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) năm 2020 trên bệnh nhân ĐTĐ. 2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát glucose máu. Đối tượng nghiên cứu: 112 bệnh nhân ĐTĐ (tuổi trung bình là 53,8±11,9 tuổi, 59 nam (52,7%)) đang điều trị ngoại trú tại trung tâm Nội tiết – Đái tháo đường Family từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2020. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Bệnh nhân trả lời bộ câu hỏi, khám lâm sàng và xét nghiệm sinh hoá máu (glucose máu đói, HbA1C và bilan lipid máu). Kết quả: Thời gian phát hiện bệnh trung bình 5,3 năm. Tỷ lệ bệnh mắc tăng huyết áp và thừa cân/béo phì đi cùng lần lượt 28,6% và 67,0%. Trung bình glucose máu đói và HbA1c lần lượt 7,5mmol/l và 7,2%. Có 42,9% bệnh nhân kiểm soát không tốt glucose máu đói và 47,3% bệnh nhân kiểm soát không tốt HbA1c. Tỷ lệ rối loạn lipid máu chiếm 83,9%. Đường máu đói và số loại thuốc đái tháo đường có liên quan đến kiểm soát HbA1c. Đường máu đói và cholesterol toàn phần là yếu tố ảnh hưởng độc lập đến HbA1c. Kết luận: 42,9% bệnh nhân ĐTĐ kiểm soát glucose máu đói không tốt, 47,3% bệnh nhân kiểm soát không tốt HbA1c. Đường máu đói và số loại thuốc đái tháo đường có liên quan đến kiểm soát HbA1c. Đường máu đói và cholesterol toàn phần là yếu tố ảnh hưởng độc lập đến HbA1c.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.7
PDF