Thực trạng tự quản lý bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà nội
PDF

Từ khóa

Đái tháo đường typ 2
tự quản lý
SDSCA Diabetes Mellitus type 2
self- care
self-management
SDSCA

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, B. N., & Nhữ, T. N. (2023). Thực trạng tự quản lý bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 90-96. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.13

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường typ 2 là bệnh lý rối loạn chuyển hóa glucid mạn tính, phổ biến và phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Chăm sóc bệnh đái tháo đường đóng vai trò lớn trong hiệu quả điều trị, và phần lớn hoạt động này là do chính bản thân bệnh nhân và người thân thực hiện. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu thực trạng tự quản lý bệnh ĐTĐ ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 116 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 ít nhất 03 tháng, có khả năng tự chăm sóc bản thân. BN được đánh giá thông qua bộ câu hỏi đánh giá hành vi tự chăm sóc ở bệnh nhân ĐTĐ (SDSCA). Kết quả và bàn luận: Điểm trung bình của hoạt động tự quản lý bệnh ĐTĐ là 3,42 ± 1,13. BN thực hiện khá tốt ở hoạt động tự điều chỉnh chế độ ăn uống (56,9%), tuân thủ dùng thuốc theo đơn (75%). Các hành vi tập luyện thể lực, theo dõi đường máu, chăm sóc bàn chân chưa thực hiện tốt với tỉ lệ tương ứng 19%, 3,4% và 3,4%. Kết luận: Kết quả cho thấy mức độ tuân thủ các hành vi tự chăm sóc ở bệnh nhân đái tháo đường chưa cao, cần tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân ĐTĐ và đánh giá thường xuyên hiệu quả hành vi tự chăm sóc.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.13
PDF