Tỷ lệ hạ đường huyết tự ghi nhận và các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam

Từ khóa

diabetes
hypoglycemia
self-reported đái tháo đường
hạ đường huyết
tự ghi nhận

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. K., Chu, T. T. P., Lê, D. H., Nguyễn, T. K., Aya, G., Chihaya, K., & Hirohide, Y. (2021). Tỷ lệ hạ đường huyết tự ghi nhận và các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 54-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.8

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hạ đường huyết là một trong các biến chứng nghiêm trọng của đái tháo đường típ 2 nhưng lại ít được quan tâm đến trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu của chúng tôi nhằm xác định tỷ lệ hạ đường huyết tự ghi nhận và không kèm thử đường huyết trong cơn cùng với các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 ngoại trú. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang với cỡ mẫu 669 người được tiến hành tại bệnh viện Nhân Dân 115, TP. Hồ Chí Minh năm 2017. Chương trình được công bố trên các tờ rơi và các poster trong bệnh viện. Tiêu chuẩn chọn vào là đái tháo đường típ 2, từ 18 tuổi trở lên và thời gian mắc đái tháo đường tối thiểu 1 năm. Hạ đường huyết được định nghĩa là người bệnh có ít nhất 4 trong 7 triệu chứng sau đói bụng, đổ mồ hôi, run rẩy, nhức đầu, chóng mặt, nhìn mờ và lú lẫn xảy ra trong vòng 6 tháng trước đó. Việc xác định hạ đường huyết không bao gồm việc tự thử đường huyết bằng máy thử cá nhân. Kết quả: Tỷ lệ hạ đường huyết tự ghi nhận là 58% trong số người bệnh đái tháo đường ngoại trú và có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với dùng insulin [OR hiệu chỉnh=6,46), 95% KTC 3,88;10,7)], tiền sử nhập viện vì hạ đường huyết trong vòng 12 tháng qua (OR hiệu chỉnh=5,54, 95% KTC 1,79;17,2), dùng sulfonylureas (OR hiệu chỉnh=1,93, 95% KTC 1,17;3,17). Bàn luận: Hạ đường huyết tự ghi nhận rất hay gặp ở người bệnh đái tháo đường Việt Nam. Tiền sử nhập viện vì hạ đường huyết và việc dùng các thuốc (insulin, sulfonylureas) là các yếu tố tiên lượng hạ đường huyết. Kết luận: Tỷ lệ phổ biến của hạ đường huyết tự ghi nhận ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có thể được ngăn ngừa bằng việc gia tăng nhận thức của thày thuốc lẫn người bệnh về việc thận trọng điều trị cho những người có tiền sử hạ đường huyết trước đó và dùng nhóm thuốc kích thích tiết insulin.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.8