Quay trở lại chi tiết bài báo Kinh nghiệm bước đầu trong đốt sóng cao tần điều trị vi ung thư giáp thể nhú tại Vệnh viện Vinmec Đà Nẵng
Tải xuống