[1]
Võ, T.H.H. và Nguyễn, T.K.L. 2024. Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 71 (tháng 6 2024), 1-12. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.1.