[1]
Nguyễn, H.T., Huỳnh, L.T.B., Lâm, V.H., Nguyễn, V.H. và Nguyễn, N.T. 2024. Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 71 (tháng 6 2024), 13-22. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.2.