[1]
Vũ, V.N. 2024. Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2022. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 71 (tháng 6 2024), 47-52. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.6.